Norges eldste idrettslag for funksjonshemmede


 

Aktiv fritid for alle
Oslo handicapidrettslag er et byomfattende idrettslag som har tilbud til fysisk
funksjonshemmede i alle aldre i ulike idretter.
Vi har eksistert siden 30. september 1960, og er således det eldste idrettslaget
for funksjonshemmede i Oslo så vel som i Norge.


Ny lov fra 2020   Lov OHIL

Organisasjonsplan OHIL 2021-2022.pdf


Årsmøte 2023

Innkalling og saksliste årsmøte OHIL 22.03.2023

Årsberetning OHIL 2022

Årsregnskap OHIL 2022

Budsjett OHIL 2023

Valgkomiteens innstilling OHIL 2023

Uttalelse forenklet revisjon Oslo Handicapidrettslag signert


Oslo Handicapidrettslag utnevnte på årsmøte 22.03.2023
to nye æredsmedlemmer

Det er Hedi-Anne Birkeland og Steinar Gustavsen

Oslo handicapidrettslag
E-mail: post@ohil.org 

 Ispiggingen på Frogner stadion er ferdig for denne sesongen!


Boccia har treningstider
fra kl 18.00 - 20.00 både mandager og onsdager.

Vi ønsker gamle og nye spillere velkommen til trening.