Norges eldste idrettslag for funksjonshemmede


 

Oslo handicapidrettslag
Vier et byomfattende idrettslag som har tilbud til fysisk
funksjonshemmede i alle aldre i ulike idretter.
Vi har eksistert siden 30. september 1960, og er således det eldste idrettslaget
for funksjonshemmede i Oslo så vel som i Norge.


Ny lov fra 2020   Lov OHIL


Årsmøte 2024
Vi arrangerer årsmøte mandag 18. mars 2024 klokka 1800-2000. Det blir endret sted for møte. Det blir hjemme hos Elisabeth i Hovseterveien 50a, se innkalling for telefonnummer og hvordan du kan melde deg på til digitalt møte.

Her er årsmøtepapirene. 
Ta de med eller ta med noe å se de på.
Se invitasjon og saksliste her:

Innkalling og saksliste årsmøte OHIL 18. mars 2024.docx

Årsregnskap OHIL 2023.pdf

Årsberetning 2023.pdf

Budsjett-OHIL 2024.pdf

Uttalelse forenklet revisjon Oslo Handicapidrettslag 2023 Signert.pdf

Valgkomiteens innstilling 2024.pdf

Oslo handicapidrettslag
E-mail: post@ohil.org 

 Ispiggingen er avsluttet for denne sesongen!


Boccia har treningstider
fra kl 18.00 - 20.00 både mandager og onsdager.

Vi ønsker gamle og nye spillere velkommen til trening.