Norges eldste idrettslag for funksjonshemmede


 

Oslo handicapidrettslag
Vier et byomfattende idrettslag som har tilbud til fysisk
funksjonshemmede i alle aldre i ulike idretter.
Vi har eksistert siden 30. september 1960, og er således det eldste idrettslaget
for funksjonshemmede i Oslo så vel som i Norge.


Ny lov fra 2020   Lov OHIL


Takk for semesteret!

Vi starter med trening etter sommeren

Oslo handicapidrettslag
E-mail: post@ohil.org 

 Ispiggingen er avsluttet for denne sesongen!


Boccia har treningstider
fra kl 18.00 - 20.00 både mandager og onsdager.

Vi ønsker gamle og nye spillere velkommen til trening.