En kort historie om boccia
Av Rudy Rodriguez

Rykter kunne fortelle at boccia opprinelig kom fra Egypt. Grekerne tok spillet med seg til Hellas og det spredte seg til resten av Europa derfra. Spillet er nær beslektet med boule som er et populært spill i Frankrike.
Til Norge kom boccia via Sverige. Et lag fra Oslo handicapidrettslag som deltok i sittevolleyball-turnering i Solnaspelen la merke til spillet og ble straks interessert. OHIL s ”far selv”, Julian Johansen, kjøpte et ballsett for SEK150 og tok den med seg til Norge. Året var 1969.
Julian fikk med seg Oslo HILs styre og sammen gikk de inn for boccia som ny idrettsgren. Han tok med seg ballsettet til stevner for funksjonshemmede og demonstrerte spillet. De fleste reagerte slik som han selv gjorde, ble interessert og gikk i gang med å danne lag for å spille.
I 1973 ble det første boccia stevnet holdt i Norge. Gunnar Åselid fra Solnaspelen kom til Oslo for å sette det i gang og for å lære bort det som var igjen å lære. Der deltok det 5 lag.

Senere samme år, arrangerte Sarpsborg Handicapidrettslag et tilsvarende stevne som samlet 8 lag. Spillet spredte seg videre til flere fylker. I Larvik ble det arrangert et stevne som samlet 12 lag.
Flere og flere lag kom sammen for å spille boccia og det oppsto etter hvert behov for å samordne de forskjellige stevner og for å videreutvikle spillet. I 1974 ble et Bocciautvalg utnevnt under Norges Handicapidrettsforbund for å ta seg av sakene nevnt ovenfor.

Det første landsstevnet ble arrangert i 1977 i Larvik. Det første NM ble arrangert i 1982 i Trondheim hvor 39 lag deltok.

Neste skritt i utviklingen ble introduksjon av klassifisering. Spillere med lik grad av funksjonshemning ble plassert i en klasse. Finn Andersen fra Hønefoss fikk denne oppgaven og resultatet ble klassene A, B, C og Åpen. Forskjell mellom klassene A til C er hvor svak eller hvor mye funksjonshemmet en spiller er. Leger og fysioterapeuter ble utdannet som klassifisører for å sørge for at hver spiller havnet i riktig klasse. I Åpen klasse kan friske spillere konkurrere. Dette startet i året 1992. Barn og junior klasse ble innført like etter. I dag er klassene A, B og C endret til 1, 2 og 3 hvor klasse 1 er mest funksjonshemmet.

Bocciaregler ble vedtatt og revidert kontinuerlig. Dommere ble utdannet for å se til at spillet ble spilt riktig. Nye dommere utdannes fortløpende og det foregår kontinuerlig oppdateringskurs for aktive dommere.

I dag foregår boccia stevner fra januar til november, fra sør til nord. Deltagelse på et typisk landsstevne teller 80 lag. Det hele har fått en dimensjon som etter hvert har blitt vanskelig å fullføre i løpet av lørdag og søndag.

Konkurranseformatet er utvidet med individuelt spill i tillegg til lagspill. Det er innført Norgesserie i begge formatet. Norgesserien består av utvalgte stevner hvor den spiller eller det lag som oppnår høyest poengsum etter at alle stevner er gjennomført blir kåret som vinner. NM blir holdt hvert år både i individuelt og for lag.

Norge har siden 1994 deltatt i internasjonale bocciamesterskap og i Paralympics.