Tore Andersens minnefond

Tore Andersen var en av grunnleggerne av Juniorlekene og barne og ungdomsgruppa i Oslo handicapidrettslag. I forbindelse med hans bortgang 25 desember 2008, ble det opprettet et fond som fikk navnet ”Tore Andersens Minnefond”.

Statutter
Fondet har som formål å gi økonomisk støtte til fysisk funksjonshemmede barn og unge som ønsker å delta på Juniorlekene, men som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å dekke reise og oppholdsutgifter selv.

Det blir kun gitt bidrag til enkeltpersoner. Det blir bare unntaksvis gitt tildeling til samme person mer enn ett år på rad.

Tildeling av bidrag skjer i tilknytning til Juniorlekene, som arrangeres av Oslo handicapidrettslag i mai/juni hvert år.

Fondet hadde i 2009 en kapital på ca. 26 000 kroner. Avkastningen for et kalenderår blir stilt til disposisjon for styret til fordeling året etter. Dersom ikke hele avkastningen blir delt ut, blir det overskytende beløpet lagt til fondskapitalen. Det blir delt ut maksimalt 3000 kroner hvert år. Standardbidraget er på 1000 kroner, men høyere bidrag kan også tildeles.

Styret
Styret for fondet er til enhver tid Oslo handicapidrettslag ved Juniorlekekomiteen. Administrasjonen blir utført av regnskapsfører i Oslo handicapidrettslag (OHIL).

Søknad
Det kan søkes på vanlig brevark. Søknadsfristen er 1. april. Søknaden skal sendes pr. post til: Oslo handicapidrettslag v/Juniorlekekomiteen Postboks 3955, Ullevål Hageby, 0805 Oslo
Spørsmål om fondet kan rettes til: Styreleder Oslo handicapidrettslag Hedi Anne Birkeland ,
For e-post, bruk E-mail: post@ohil.org.