JUNIORLEKENE ER ET UNIKT STEVNE

Juniorlekene er et unikt stevne i sitt slag her i Norge, og er mer enn et vanlig idrettsstevne for funksjonshemmede barn- og ungdom.

·Juniorlekene er det eneste i sitt slag med internasjonal deltakelse.

·I tilegg til NFIs medlemslag mottar også en rekke organisasjoner og enkeltpersoner som gjennom sitt virke har kontakt med yngre fysisk funksjonshemmede stevneinnbydelsen. Det samme gjelder for barn og unge med hørsel- eller synshemninger. Dermed er det stadig flere som for første gang møter organisert idrett gjennom Juniorlekene

·Juniorlekene er et tilbud til alle fysisk funksjonshemmede barn og unge, også de som må ha hjelp til det meste. Utøvere som ikke har forutsetninger for å delta i ordinære idrettsgrener, f.eks. bordtennis eller svømming, kan delta på lik linje med alle andre i femkamp med ulike ferdighetsøvelser, 60m for elektrisk rullestol o.l.

·Mange av deltagerne har Juniorlekene som sitt største, - og kanskje eneste, - mål for året.

·Tidligere aktive handikapidrettsutøvere trekkes inn i tilrettelegging og gjennomføring av Juniorlekene. Dette som et bevis på å bygge idrett for barn og unge på de ressurser og erfaringer som allerede finnes innen handikapidretten

Hovedsatsingsområde for Norges Idrettsforbund og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund er "idrett for alle", med viktige stikkord som barn og ungdom, rekruttering, nye skadegrupper, tilbud for de med de største handikap, mosjonsidrett osv. Juniorlekene er trolig et av svært få tiltak som kan sier å favne det meste av innholdet i denne satsingen.

SOSIALE AKTIVITETER

Lørdag kveld blir det tradisjonelt arrangert diskoaften med dans, underholdning, spill og andre aktiviteter.

DELTAGELSE

Forhåndsinformasjonen vil komme på web. Du vil etter hvert finne en lenke til påmeldingsskjemaet på denne siden. Påmeldingsfrist er ikke bestemt ennå.

Rekorden når det gjelder deltagelse på Juniorlekene ble oppnådd ved 10-års jubileet og er på 130 deltagere fra Norge og Sverige.