KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om Juniorlekene, ta kontakt med oss!

Juniorlekene
Oslo handicapidrettslag
Postboks 3955, Ullevål Hageby
0805 Oslo

E-post: post@juniorlekene.org