Norges eldste idrettslag for funksjonshemmede


 

Oslo handicapidrettslag
Vier et byomfattende idrettslag som har tilbud til fysisk
funksjonshemmede i alle aldre i ulike idretter.
Vi har eksistert siden 30. september 1960, og er således det eldste idrettslaget
for funksjonshemmede i Oslo så vel som i Norge.


Ny lov fra 2020   Lov OHIL


Vi arrangerer sommeravslutning på Egon restaurant på
Ullevål stadion mandag 5. juni 2023. Invitasjon til sommeravslutning.


Oslo Handicapidrettslag utnevnte på årsmøte
22.03.2023 to nye æredsmedlemmer

Det er Hedi-Anne Birkeland og Steinar Gustavsen

Oslo handicapidrettslag
E-mail: post@ohil.org 

 Ispiggingen på Frogner stadion er ferdig for denne sesongen!


Boccia har treningstider
fra kl 18.00 - 20.00 både mandager og onsdager.

Vi ønsker gamle og nye spillere velkommen til trening.