Tore Andersen er død.

Vår alles kjære Tore
døde på Hospice Lovisenberg 25.12.2008.

Tore ble bisatt fra Stovner kirke
mandag 5. januar kl 14.00.

Like kjært som blomster
er en gave til Juniorlekene,
¨ Oslo handicapidrettslag.

Konto nr. 6222 05 19929
Dine tanker kan videreformidles her.

Minneord Tore Andersen


25. desember 2008 fikk vi den triste beskjeden om at vår kjære Tore Andersen var død 59 år gammel. Det er mange i vårt idrettslag som vil sørge over at Tore har gått bort så alt for tidlig.

Tore var en av initiativtakerne til å starte barne- og ungdomsgruppe i OHIL for 30 år siden - og i 1986 var Tore også med på å etablere de aller første Juniorlekene.
Her har Tore trukket i de fleste tråder, hatt et stort engasjement både under planlegging, og under avviklingen av selve stevnet, blant annet vært en svært dyktig speaker – alltid med den store oversikt og roen i behold!

I tillegg til arbeidet med Juniorlekene har Tore også hatt mange andre viktige verv i OHIL:

1974 – 1976 Oppmann bordtennisgruppa
1976 – 1978 Leder hovedlaget
1978 – 1980 Nestleder hovedlaget
1980 – 1982 Styremedlem hovedlaget
1980 – 1982 Oppmann bueskyttergruppa
1980 Medlem oppstartkomiteen for barnegruppa
1982 – 1985 Varamedlem hovedlaget
1987 – 2005 Leder/nestleder arrangementskomiteen for Juniorlekene
1998 – 2000 Leder hovedlaget
2000 Leder 40-års jubileumskomité
Tore har også hatt tillitsverv i Oslo Handicapidrettskrets, Norges Handicapidrettsforbund, og var speaker under paralympics på Lillehammer under ispigging/kjelkehockey.

Merittlisten til Tore er lang, og det vitner om et svært engasjert menneske. Tore brant for at funksjonshemmede i alle aldre skulle få drive med idrett, og at tilretteleggingen skulle være god. Tore var veldig engasjert idrettspolitisk og det er vel ingen hemmelighet at han var en sterk motstander av nedleggelsen av Oslo Handicapidrettskrets, han var oppriktig bekymret for at idrett for funksjonshemmede skulle tape i kampen om økonomiske midler til drift, og at funksjonshemmede idrettsutøvere ikke skulle bli hørt og sett.

Tore var en kunnskapsrik person, en god samtalepartner, og historieforteller. Han var en stor ressurs for oss som har tatt over de vervene Tore har hatt, alltid villig til å gi en hjelpende hånd, eller komme med gode råd når han ble spurt.

Vi vil takke for en fantastisk innsats gjennom alle disse år. Det er mange i vårt lag som vil savne Tore, han ga mye av seg selv, og han etterlater seg et stort tomrom i vårt idrettslag.
Våre tanker går nå til hans kjære Ewy, sønner og barnebarn.
Vi lyser fred over Tores minne.

På vegne av mange gode venner i Oslo Handicapidrettslag
Petter Dybvig
leder

-

Veldig, veldig trist at du er borte.
Du har gitt handicapidretten så mye. Jeg leser gjennom OHILs histore som du skev til lagets 45 års jubileum.
Hvem andre enn du kunne skrevet den ?
Synes jeg kunne høre din varme lune stemme når jeg leste den.
Du har tilført OHIL, Juniorlekene og idretten så mye.
Det er et stort ansvar som ligger på oss som skal sørge for fortsettelsen på historien.
Dine råd og stemme vil være savnet på Juniorlekene.
Mine tanker går til Ewy og familen.
Hvil i fred.
Hilsen Mette Eknæs

-

Kjære Tore,
Det er så trist at du er borte. Jeg vil minnes deg som en god venn og
samtalepartner. Takk for all støtte du ga meg da jeg overtok som leder i
laget. Som Terjes mor er jeg deg uendelig takknemlig for at du var med å
gjøre Juniorlekene til det unike arrangementet som det er. Hvil i fred kjære
venn! Mine tanker går også til Ewy og familien.
Hilsen fra Mette Magnusson

-

En mann med et godt hjerte mange av oss kjenner veldig godt har gått bort. Tore Andersen, også i mine øyne, kjent for å være ”Junior Lekenes far”, sovnet stille inn etter et langt sykdomsbilde på Hospice Lovisenberg torsdag 25.12.08.
Tore vil bli husket som ”speakeren” fra Juniorlekene i hvertfall så lenge jeg selv har vært med. Han ble mer og mer en venn for meg, og savnet av han vil sitte både dypt og for alltid.

Det er alltid trist når noen går bort, så altfor, altfor tidlig. Tore var syk lenge, og endelig har han fått den evig lange hvilen han så sårt trengte nå.

Tankene går til hans kjære Ewy.

Minnene fra Tore vil alltid ligge friskt i minne. Glad i deg, Tore, Junior Lekene vil aldri bli det samme uten deg bak sekretariatet.

Gode, og varme klemmer fra Kjersti Gustavsen

-

Kjære Tore.

Takk for at jeg ble kjent med deg.
Jeg vil savne deg.

Klem fra Yvonne Birkelund

-

Det er urettferdig at gamle kjemper, som har måttet sloss i mange år, må få den kampen du tapte. Du har stått for noe fint og stort i alle år, minnene etter deg er sterke og mange. Du vil alltid stå for meg som en god venn og en god støttespiller. Tankene mine går til Ewy, Petter og Christian.

Jeg skjønner at du er borte Tore, men jeg kan ikke forstå at jeg ikke skal se deg igjen.

Takk for alt Tore.

Erik C. Guldahl