Innmeldingsskjema

Medlemskontingent:Kr300,-perår.Treningsavgift:Kr500,-perår.Aktivemedlemmer:Medlemskontingent+treningsavgift.TreningsavgiftendekkeralltreningsogalleaktiviteterinnenOHILhvortreningsagiftkrevesbetalt.Foråværemedpåtreningerogturermåmedlemskontingentogtreningsavgiftværebetalt.Nårdetteerbetalt,dekkesmedle

ddmmyyyy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Levert av IdrettenOnline