Innmeldingsskjema

Medlemskontingent: Kr 300,- per år.
Treningsavgift: Kr 500,- per år.


Aktive medlemmer: Medlemskontingent + treningsavgift.
Treningsavgiften dekker all trenings og alle aktiviteter innen OHIL hvor treningsagift kreves betalt.
For å være med på treninger og turer må medlemskontingent og treningsavgift være betalt.
Når dette er betalt, dekkes medlemmet av forsikringsordningen til Norges Idrettsforbund

ddmmyyyy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.